Skelettcancer

Skelettcancer är en väldig ovanlig cancerform. Bara 80 personer per år drabbas av primär skelettcancer, däremot är det mer vanligt att det bildas dottertumörer i skelettet då cancer i en annan kroppsdel har spridit sig.


Skelettcancer – primär och sekundär

SkelettcancerOm cancern har startat i skelettet kallas cancern för primär skelettcancer. Denna typ av cancer är väldigt ovanlig.

Om cancern har spridit sig från en annan kroppsdel och bildat dottertumörer, metastaser, i skelettet kallas denna typ av cancer för sekundär skelettcancer. Vid prostatacancer är det vanligt att den sprider sig till skelettet.

Om en spridning har skett är cancern svår att bota.

Symptom

Smärta och värk i skelettet som inte går över, inte ens i vila. Skelettumörer kan också ge svullnad.

Prognos

Prognosen för primär skelettcancer ser bra ut där 60-80 procent lever efter fem år. Sekundär skelettcancer är däremot nästan alltid obotlig. Det finns dock behandling som kan förlänga livet och förbättra livskvaliteten för den som är drabbad.

Behandling

Behandlingen ser olika ut beroende på hur cancern har växt, om den har spridit sig, om den är aggressiv och hur gammal du är som är drabbad. Men liksom all cancer kan du behandlas med operation, cytostatika, strålning och hormonellbehandling.

Läs mer om skelettcancer på Skelettcancer.se.