Människans skelett

Skelettet och musklerna omkring är det som gör att vi kan gå och stå utan att falla ihop. I kroppen finns ungefär 200 skelettdelar alla i olika storlekar och former. För att kunna röra på skelettet har vi leder.

Linda Nestor, Redaktör
Granskad av Lovisa Wennerström, Läkare
Senast uppdaterad 26 oktober 2017

Skelett

Skelettets funktion

Skelettet är kroppens stomme. Det är uppdelat i olika delar för att skydda kroppen på olika sätt.

Det skelett som skyddar kroppens vitala organ är skallbenet som skyddar hjärnan, bröstkorgen som skyddar hjärta och lungor samt bäckenet som skyddar tarmarna och urinblåsan.

Skelettet som finns i våra armar och ben skyddar inga organ men fyller sin funktion med att vi kan röra oss oförhindrat.

Skelettets lager

Det yttersta lagret på skelettet är hårt och kallas för kompakt ben.

Innanför det kompakta benet finns den porösa benmassan som kallas för spongiöst ben. Ytterligare längre in i benet finns en så kallas märghåla där benmärgen finns.

Våra leder

Det finns fem olika typer av leder i människokroppens skelett:

  • Kulleden fungerar som en kula som kan rotera i en skål. Axel- och höftleden är båda kulleder.
  • Planleden finns mellan ryggkotorna.
  • Gångjärnsleden finns i alla fingrar, tår och är även den led i armbågen som gör att den kan böja sig.
  • Vridleden sitter i armbågen och gör att armbågen kan rotera i sidled. Det är den leden som gör att armen går att vrida på fast handen är fixerad.
  • Det finns även två-axlade leder, men denna led sitter bara i tummen hos människan. Den gör att tummen går att vicka både fram och tillbaka, och i sidled.

Muskler ger stadga

Runt skelettet sitter våra muskler. Musklerna ger kroppen rörlighet och stabiliserar skelettet.

För att inte bryta benen i skeletten när vi blir äldre är det viktigt att vi tränar för att stärka muskulaturen runt skelettet. Vet du om att det finns dåliga knän i släkten kan det exempelvis vara bra att stärka musklerna runt knäleden, alltså framsidan av låret.

Här kan du läsa mer om musklerna i kroppen, om de olika typerna och dess funktion.

Skelettsjukdomar 

Benskörhet

Benskörhet, osteoporos, drabbar skelettets vävnad. Det beror på att, när vi blir äldre, minskar tillväxten i skelettvävnaden vilket kan leda till att du lättare får benfrakturer.

Benskörhet är en sjukdom som lättare drabbar kvinnor och för att förebygga benskörhet är det viktigt att du tränar regelbundet för att stärka benstommen.

Skelettcancer

Det är mycket ovanligt att drabbas av primär skelettcancer, alltså att modertumören sätter sig i skelettet. Däremot finns det en risk att dottertumörer, metastaser, från modertumören kan sprida sig till skelettet.